Historia til Volda rideklubb

2001
Hausten 2001 måtte ridebana vike for ein turveg og rive bana som var på stadion. Det gjekk tre år Nina og Rola kjørekvadriljeutan bane og mindre aktivitet. Klubben arrangerte felles rideturar, filmkveldar og medlemsmøter. Medlemene reiste ut til Stall Nytun på Ytrestøylen og arrangerte treningar og stemner på lånt bane der.

2004
15. juli 2004 opna Volda Rideklubb ei ny ridebane på Solvollen i Vikebygda. Endeleg fekk klubben areal til å bygge bane, takka vere Svein Arnesen som tilbydde areal gratis i fem år. Aktivitet og medlemstal auka, og klubben kunne arrangere stemner og kurs igjen.

2010
Opningsshow Vollane ridebaneSommaren 2010 fekk vi ein fast tilhaldsplass ved Rotevatnet hjå grunneigar Bjørn Rotevatn. Der fekk vi satt opp ei 40×80 meter ridebane og har planar om å bygge ein ridehall i framtida. Vi fekk ei kontrakt på 45 år med moglegheit for forlenging, så endeleg har klubben ein fast plass å vere etter å ha flytta ridebana to gonger. Vi har fått på plass 2 lysmaster, eit klubbhus og ein kiosk på området.

2020
22. desember 2020 fekk Volda rideklubb endeleg på plass ein ridehall på 20×60 meter. Etter årevis med innsats låg det endeleg til rette for å bygge ridehall i Volda. Etter full dugnadsinnsats med ridevantet og underlaget kunne vi ta i bruk hallen like før jul. 

 

Referat styremøter

2021

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………


2020

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

    •  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Årsmeldingar og referat

Trykk på bileta under for å lese årsmeldingane og referata:

Referat årsmøte 2005 Referat årsmøte 2006 Referat årsmøte 2007
Årsmelding 2007 Referat årsmøte 2008 Årsmelding 2008


Referat årsmøte 2009
Årsmelding 2009 Referat årsmøte 2010
Årsmelding 2010 Referat årsmøte 2011 Årsmelding 2011
Referat årsmøte 2012 Årsmelding 2012 Referat årsmøte 2013
Årsmelding 2013 Referat årsmøte 2014 Årsmelding 2014Referat årsmøte 2015 Årsmelding 2015 Referat årsmøte 2016Årsmelding 2016 Referat årsmøte 2017 Årsmelding 2017 Referat årsmøte 2018

 

Hesteskoen – papiravis for Volda rideklubb
Last ned gamle aviser frå 1999 – 2005 som rideklubben produserte og sendte ut til medlemmane: