Kontakt oss

Styret i Volda rideklubb 2021

Leiar: Edle Holmin
Nestleiar: Liv Jorunn Nyhagen
Kasserar: Linn Wangen Mork
Styremedlem: Helen Rossetvik
Styremedlem: Maria Sandum Bergh
Vara: Kristin Rygg Mathiesen
Ungdomsrepresentant: Anna Wangen Mork

Barneriding på sommarshow 2011
Leige av hestar
For leige av hestar med leiarar til barneriding eller liknande har vi ein fastpris på:

2 000 kr for 2 hestar per time.

Det er trygge og rolege hestar vi brukar som er godt vande med slike oppdrag. Ta gjerne kontakt for å få til eit slikt opplegg. Her ligg kontrakta som vi brukar ved slike arrangement:    

Kontrakt leige av hest til barneriding eller liknande.

For å kontakte oss, bruk skjemaet under:

*=påkreva informasjon

Epost: styret@voldarideklubb.no

Fornamn
Etternamn