header1
Foto: Merete Rotevatn
header2
Foto: Merete Rotevatn
header3
Foto: Edvin Stålem
header4
Foto: Ingvild Hansen
previous arrow
next arrow

Vollane

På Vollane har vi ein ridehall (20×60 m) og ei ridebane (40×80 m). I tillegg er der ein stall med plass til 10 hestar. Området vi disponerer ligg idyllisk til rett ved Rotevatnet i Volda og blir ofte brukt både til treningar, kurs, stemner, barneriding og show.

Sjå kart under for å kome deg til anlegget vårt:

Køyr frå rundkøyringa ved Kiwi og vidare opp mot Vikebygda. Ta av til høgre ned Botnavegen, ta til høgre over første brua. Vegen går ned til ridehallen og -bana.

Kart henta frå Sunnmørskart.

 

Reglar for bruk av anlegget:

 • Sei Hei og Hadet til alle når du kjem og går.
 • Siste rytter som forlater hallen er ansvarlig for at lys, vifte og dør/port er lukka ordentlig.
 • Ridning i skritt og leiing av hest skal gå føre seg innanfor firkantsporet.
 • Ryttarar som har betalt undervisning har alltid «forkjørsrett» (slik at dei som varmar opp, skrittar ned eller trenar utanom viker unna).
 • Høgreregel: Ved egentrening skal ein alltid halde til høgre ved møte av annan ekvipasje (venstrehand mot venstrehand). Ryttarar som er på firkantsporet har alltid «forkjørsrett».
 • Alt hindermateriell og anna må ryddast fint på plass etter bruk tilbake til der det låg.
 • Om det kjem skade på hindermateriell, kjegler eller anna, gi beskjed til styret.
 • All møkk skal samlast i trillebåre eller kassene ute for hestemøkk.
 • Ved longering: dersom den som longerer kjem først har den lov til å gjere seg ferdig, men andre kan ri samtidig. Her er det viktig med god kommunikasjon!
 • Det er ikkje tillete å ri på firkantsporet forbi hest som blir longert. Om det er andre ridande i hallen, skal den som longerer halde seg i eine enden.
 • Roping og kjefting skal ikkje forekomme, ei heller hardhendt bruk av pisk, eller stygg sporebruk.
 • Hestar skal ikkje sleppast lause i hallen eller det skal ikkje kjørast maraton pga underlaget. Dersom det er djupe spor etter hesten din er det fint om du rydder opp etter deg (dekke groper, rake vekk kanten på volta du evt har longert på).

Sikkerheit

 • Ridehjelm er påkrevd ved bruk av anlegget med hest.
 • Dersom du er under 18 år kan du ikkje hoppe sprang med hest aleine eller køyre med hest og vogn i hallen. Der må alltid vere ein som er myndig til stades. Dette fordi det lettare kan skje ulykker i sprang og køyring.
 • Sikkerheitsvest er påbudt under hopping for alle ryttarar t.o.m. det året dei fyller 18 år, for alle over 18 år er det anbefalt.
 • Barn under 12 år som rir, skal alltid vere under oppsyn av nokon over 18 år.
 • Hestens utstyr må vere i sikkerhetsmessig stand.
 • Hensynet til hestens velferd skal alltid komme først (sjå KR §114, Norges Rytterforbund).

  Hugs at DU kan vere eit forbilde for andre 🙂
Hovudsponsor:

Sponsorar nettsida:

VMlogo_stående_rødogmørk_digital


Klubbkle:


★ Medlemstilbod:

20% rabatt på kjøp av utstyr på Smart Stall

Nyheitsarkiv