Vellukka rideleir

11.-12. september arrangerte Volda rideleir for barn og unge over 9 år. Vi fekk støtte med Magne Haugens Minnefond til gjennomføring av leiren, noko som gjorde at barna fekk delta heilt gratis! Dette var eit populært tiltak, og dei 12 plassane på leiren vart fylt opp på få timar. På leiren fekk barna lære stallstell, stell av hest og påsaling. Vidare fekk dei ri både på tur og bane, og det var lagt opp til ei matpause med teori på slutten av kvar dag. Eit kjekt og vellukka arrangement. Takk til dei som stilte med hestar, stallar og som instruktørar!

Volda rideklubb med i Fritidskortet

Ung og hesteinteressert? Hugs at Fritidskortet til Volda kommune kan brukast til medlemskap og anleggsleige (ridebane og ridehall) til Volda rideklubb. Du finn meir informasjon på https://volda.friskus.com, berre søk på Volda rideklubb i søkefeltet.

Nytt hindermateriell på plass

Volda rideklubb har fått støtte frå Sparebanken Møre og Ungdomsmidlane til innkjøp av ein del nytt hindermateriell. I går, 19. juli, vart hindermateriellet levert ved hallen. Vi har fått støtte til å kjøpe inn 25 nye trebommar, seks hinderstøtter i aluminium (inkludert oppheng) og ein planke med logoen til Sparebanken Møre på.

Hugs anleggsleige for 2. halvår

Enkelte har valt å teikne anleggsleige for eit halvår i gangen. Anleggsleiga går då frå 1. januar til 30. juni, og det er no på tide å fornye anleggsleiga for andre halvår. Ein må ha betalt anleggsleige for å kunne nytte ridebana og ridehallen, og halvårs-koda til ridehallen vil no verte bytta til ei ny kode som du får opplyst frå kasserer når betaling er registrert. Dei som har betalt heilårsleige kan nytte anlegget som vanleg, med den koden dei har fått opplyst tidlegare.

Takk til alle rosettkjøparar

For å tene pengar til den nye ridehallen, selde Volda rideklubb i 2020 “Stolt sponsor”-rosettar til 1.000 kroner per stykk. Det viste seg at dette var lettselde rosettar, og klubben fekk inn kring 150.000 kroner frå private og bedrifter på denne måten. No er alle støttespelarane heidra på ein plakett i ridehallen. Klubben vil elles selje ut restlageret av rosettar til inntekt for stallbygg i 2021, og prisen er no sett til 500 kroner per stykk. Ta kontakt med nokon i styret om du vil sikre deg eit kjekt minne!