Grønt kort-kurs

Volda rideklubb byr inn til Grønt kort-kurs 12. februar.
Kurset består av 3 delar; forkurs, hovudkurs og ein praktisk del

Forkurset består av to delar som tek føre seg reglement – KR1 (Del 1) og Sikkerhet og hestekunnskap (Del 2). Kursa skal takast som e-læringskurs, og du treng boka På vei inn i ryttersporten, boka er ein digital og kjøpast her: https://www.fagbokforlaget.no/P%C3%A5-vei…/I9788245033786
Kursa vert registrert automatisk i Min Idrett på din profil og vil visast på din idrett-cv.
Du må ha tatt kursa før du kan ta hovudkurset – frist: 11.02.22
Hovudkurset vert arrangert: 12.02.22 klokka 10-12 i kantina på Volda Ørsta reinhaldsverk i Torvmyrane 29.
Påmelding: Gå inn på minidrett, opprett profil og søk på «grønt kort», då får du opp ei liste. Vel kurset som har Volda rideklubb som arrangør.
Barn til og med 16 år må ha med seg foreldra sine/ansvarleg person på kurs. Dette gjeld også i gjennomføring av dei digitale kursa.
Pris: 200kr per deltakar, skal betalast til konto 3910.33.88744 før kurset.
Dei som skal ta ridedelen seinare betalar dette direkte til kurshaldar Maria Hagen når dei melder seg på ridekurs.
Velkomen til Grønt kort kurs

Tid for å betale medlemsskap

Det er nytt år og tid for fornying av medlemskap i Volda rideklubb 🙂
 
Det vert i år ikkje sendt ut faktura, men betalingsinformasjon kjem her:
 
Medlemskap kr 500,-
Familiemedlemskap kr 700,- (inntil 4 personar, kr 50 pr person i tillegg utover dette)
Juniormedlemskap kr 250,- (til og med 15 år) 
Gjestemedlemskap: kr 250,- (om du har hovudmedlemskap i ein annan klubb tilknytt Norges rytterforbund)
 
Om du ynskjer å nytte ridehallen, ridebana eller området vårt elles må det løysast anleggsleige. 
 
Enkeltleige pr år kr 4200,- (350 pr mnd)
Enkeltleige 1/2 år kr 2400,-
Familieleige pr år kr 4700,- (kr 390 pr mnd)
Familieleige 1/2 år kr 2650,- 
*Om du har ein fôrryttar, kan ein løyse familieleige og dokke begge kan nytte anlegget. 
 
Det er fint om medlemskap og evt anleggsleige vert betalt til konto  3910.33.88744, innan 31. januar 2022. Fint om dei som betalar familiemedlemskap merkar innbetalinga med namn på dei som skal vere medlem.
Ta kontakt med kasserer om du ynskjer å betale anleggsleiga med faste avdrag pr mnd, treng faktura, eller om du har andre spørsmål,  saman finn vi alltid ei løysing!
 

Bra start på det nye året

Styret i VRK gler seg over at klubben hittil i år har fått 67 medlemmar. Mange har også løyst anleggsleige, noko som er kjekt å sjå. Vi minner no om at kodene til hallen vert endra i månadsskiftet, så dei som vil halde fram å bruke anlegget må hugse å betale innan 31. januar. Det er også kome differensiert pris for medlem/ikkje medlem utan anleggsleige som tek del på kurs i regi av klubben. Medlemmar betalar som tidlegare 100 kr kursdagen i anleggsleige, medan ikkje-medlemmar betalar 150 kr kursdagen, jamfør årsmøtevedtak i fjo

Innflytting i klubbstallen

Tysdag 14. desember 2021 flytta dei to første hestane inn i den nye klubbstallen bak ridehallen. Det står framleis att ein del arbeid på uteområdet, samt inne i stallbygget, men det blir bra til slutt! Fire mellombelse paddockar er plassert ved ridehallen, og det er venta at fleire hestar vil flytte inn i stallen før jul. Resten kjem etter nyttår.

Vellukka klubbstemne

Søndag 17. oktober arrangerte VRK internt klubbstemne i sprang, med klasser frå bom på bakken til 70 cm. Bom på bakken var største klassa, med heile 19 deltakarar! Det vart elles ridd fleire fine, feilfrie runder på stemnet, og det var bra med publikum. Kjekt å endeleg kunne arrangere stemne igjen! Vi håper å få til minst eitt stemne til før nyttår.