Nytt hindermateriell på plass

Volda rideklubb har fått støtte frå Sparebanken Møre og Ungdomsmidlane til innkjøp av ein del nytt hindermateriell. I går, 19. juli, vart hindermateriellet levert ved hallen. Vi har fått støtte til å kjøpe inn 25 nye trebommar, seks hinderstøtter i aluminium (inkludert oppheng) og ein planke med logoen til Sparebanken Møre på.

Hugs anleggsleige for 2. halvår

Enkelte har valt å teikne anleggsleige for eit halvår i gangen. Anleggsleiga går då frå 1. januar til 30. juni, og det er no på tide å fornye anleggsleiga for andre halvår. Ein må ha betalt anleggsleige for å kunne nytte ridebana og ridehallen, og halvårs-koda til ridehallen vil no verte bytta til ei ny kode som du får opplyst frå kasserer når betaling er registrert. Dei som har betalt heilårsleige kan nytte anlegget som vanleg, med den koden dei har fått opplyst tidlegare.

Takk til alle rosettkjøparar

For å tene pengar til den nye ridehallen, selde Volda rideklubb i 2020 “Stolt sponsor”-rosettar til 1.000 kroner per stykk. Det viste seg at dette var lettselde rosettar, og klubben fekk inn kring 150.000 kroner frå private og bedrifter på denne måten. No er alle støttespelarane heidra på ein plakett i ridehallen. Klubben vil elles selje ut restlageret av rosettar til inntekt for stallbygg i 2021, og prisen er no sett til 500 kroner per stykk. Ta kontakt med nokon i styret om du vil sikre deg eit kjekt minne!

To ekvipasjer til Fjordhest NM

Volda rideklubb har denne veka (veke 27) to ekvipasjer til start under Fjordhest NM på Linnesvollen i Drammen. Det er søstrene Anna Wangen Mork og Randi Maud Mork, som stiller med hestane Bakkens Odin og Heidrid. Anna startar NM junior, medan Randi startar greinmeisterskapen i dressur. Vi ynskjer ekvipasjane lukke til!

Fleire skiltsponsorar på plass

Volda rideklubb har god plass til sponsorskilt på kortsida i ridehallen. Her vil skilta vere godt synlege for alle brukarane av hallen, både tilskodarar og ryttarar. Til no i år har vi fått inn tre skiltsponsorar: Mulvik, Tussa og Rosetter.no. I helga fekk vi besøk av Karoline og Baard frå Rosetter.no, som var glade for å få vere med å støtte eit slikt flott anlegg. Vi har framleis plass til mange skilt på veggen, så interesserte må gjerne ta kontakt!