Nytt styre i rideklubben

01.03.21 heldt Volda rideklubb årsmøte, og det vart valt nytt styre for 2021. Leiar og kasserar var ikkje på val i år. Det nye styret består av:
Leiar Edle Holmin, nestleiar Liv Jorunn Nyhagen, kasserer Linn Wangen Mork og styremedlemmane Helen Rossetvik og Maria Sandum Bergh. Vara er Kristin Rygg Mathiesen og ungdomsrepresentant er Anna Wangen Mork. Styret i VRK ynskjer å takke Rigmor Hoggen og Karin Hurlen Vatnehol for innsatsen dei har lagt ned for klubben, og vil ynskje dei velkommen tilbake i styret ved seinare høve.

Fleire skiltsponsorar på plass

Volda rideklubb har god plass til sponsorskilt på kortsida i ridehallen. Her vil skilta vere godt synlege for alle brukarane av hallen, både tilskodarar og ryttarar. Til no i år har vi fått inn tre skiltsponsorar: Mulvik, Tussa og Rosetter.no. I helga fekk vi besøk av Karoline og Baard frå Rosetter.no, som var glade for å få vere med å støtte eit slikt flott anlegg. Vi har framleis plass til mange skilt på veggen, så interesserte må gjerne ta kontakt!

Halvvegs til målet


VRK har selt sponsorrosettar til private for 76.000 kroner til no! Det er over halvparten av rosettane som vi har bestilt inn! I tillegg har vi eit mål om å samle inn 15.000 kroner på Spleis, der målet er godt innan rekkevidde! Det er kjekt å sjå at gjevargleda er stor både hos hestefolk og bygdefolk. Det har kome inn fleire større beløp på 10.000 og 5.000 kroner, i tillegg til mange på 1.000 kroner. Tusen takk til alle!

Og det er framleis rosettar på lager for dei som ikkje har kjøpt enno. Vi har avventa salet inn mot næringslivet no i korona-krisa, men håper å ta dette oppatt no etter påske, når samfunnet byrjar å kome litt meir i gjenge att. Har di bedrift lyst å støtte oss, ikkje nøl med å ta kontakt!

28. april skal formannskapet handsame søknaden om vår om kommunal lånegaranti, og vi kryssar fingrane for positivt svar og byggjestart på hallen til sommaren.

Slideshow frå byggeprosessen

Foto: Fjøssystemer


Vi har laga til ein slideshow som viser byggeprosessen og vegen fram mot ridehallen. Det har vore ein lang veg og endeleg er vi i mål med ein ridehall som allereie er mykje i bruk.

Her kan du sjå slideshowen: Slideshow ridehallen

Volda rideklubb har fått hovudsponsor - Sparebanken Møre

Foto: Ingvild Runde, Møre/Aarflots Prenteverk AS


Søndag kunne vi med stor glede avsløre at vi har fått ein hovudsponsor. Sparebanken Møre vil støtte oss i 3 år framover i tillegg til at vi fekk kr 100 000 til ridehallen. 

Dette kjem veldig godt med og gjer at vi kan satse vidare på bygging av stallanlegg.

Vi takker så mykje til vår samarbeidspartnar Sparebanken Møre! 

Søndag møttest vi ein gjeng frå klubben med hestar og banksjef Mette Ryste overrekte sjekken. Her kan du lese meir om det frå Møre: Har inngått hovudsponsoravtale