Slik blir fargen på hallen


Etter planen vil oppreisinga av hallen starte i veke 42. Fundamenta er støypt og det jobbast no med ringmuren. Bildet viser kva farge hallen utvendig vil få. Det blir lysgjennomtrengande plater på langsidene for å få inn meir dagslys.

FLEIRE NYHENDE