Støtt sommarspleis til ridehall

Å byggje og drifte ein ridehall kostar, og kvar ei krone kjem godt med. VRK oppmodar no alle som har moglegheit om å støtte sommarspleisen vår til rideball. Den finn du her: Sommarspleis.

Takk for ditt bidrag! Ps: Alle som støttar med meir enn 1000 kroner og legg att namnet sitt, får tilsendt vår eksklusive sponsorrosett!

FLEIRE NYHENDE