Bygging av gjestebokser

 Volda rideklubb skal føre opp eit mindre stallbygg med fire gjestebokser i løpet av 2024, og startar no rosettsal til støtte for prosjektet. Kvar rosett kostar 500 kroner. Å få på plass dette bygget vil gi oss meir oppstallingskapasitet ved kurs og stemner, og meir lagerplass. Det vil forenkle drifta og vere med å sikre økonomien til klubben gjennom auka inntekter.  Meir info i linken under:

Støtt gjestebokser – rosett privat

FLEIRE NYHENDE