VRK er Rent Idrettslag


Styret i Volda rideklubb gjekk i førre møte gjennom ein kursbolk knytt til antidoping, og vart sertifisert som Rent Idrettslag. Det tyder at vi tek avstand frå bruk av doping og prestasjonsfremmande midlar. Sertifiseringa er gyldig i to år, fram til 16.01.22. Lurer du på kva som vert rekna som doping eller ikkje?

Les meir om det i lenkja her: Doping og medisinlister

FLEIRE NYHENDE