Innkalling til årsmøte 2020

Torsdag 27. februar blir det årsmøte for rideklubben i Kårstadvegen 10 kl. 19.30.

Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan 10. februar. Send ein epost til styret@voldarideklubb.no om du har innspel som bør vere med på årsmøtet.

 

Sakliste:

  • Val av sekretær
  • Val av dirigent
  • Val av 2 representantar til å signere protokollen
  • Godkjenning av inkallinga og saklista
  • Lese opp årsmeldinga og godkjenne den
  • Godkjenne det reviderte rekneskapet
  • Medlemskontingent og baneleige
  • Val av styre

Vel møtt!

FLEIRE NYHENDE