Vel blåst årsmøte


Vi har hatt årsmøte, referat og årsmelding kan du lese her: Årsmeldingar og referat.

14 medlemmar møtte opp på møtet og det vart litt endringar i styret. I tillegg har vi fått i stand ei aktivitetsgruppe og ei sponsorgruppe som skal jobbe vidare med desse sakene.

FLEIRE NYHENDE