Referat årsmøte og årsmelding

Torsdag 23. februar hadde vi årsmøte. Det møtte en liten gjeng frå klubben og nytt styre vart valt. Medlemmar av styret 2017 er:

  • Ida Kristine Standal
  • Andreas Eikrem
  • Linn Wangen Mork
  • Randi Mork
  • Liv Jorunn Nyhagen
  • Karin Vatnehol
  • Rakel Skram Aasen
  • Bodil Molvik
  • Stine Høgalmen

Styret konstituerer seg sjølv på første styremøte.

Her kan du lese referatet frå årsmøtet: Referat årsmøte 2017
Her kan du lese årsmeldinga: Årsmelding 2016

FLEIRE NYHENDE