Årsmøte 2017

Volda rideklubb kallar inn til årsmøte i februar.

Dato: Torsdag 23. februar kl. 20.00
Stad: Hos Linn Wangen Mork, Kårstadvegen 10, Volda

Sakliste:

  • Val av sekretær
  • Val av dirigent
  • Val av 2 representantar til å signere protokollen
  • Godkjenning av inkallinga og saklista
  • Lese opp årsmeldinga og godkjenne den
  • Godkjenning av det reviderte rekneskapet
  • Godkjenning av lova til klubben
  • Medlemskontingent og baneleige
  • Val av styre
  • Informasjon om planar for aktivitetar 2017

Vi har nok representantar til styret, men om du vil sitte i forskjellige grupper, ta kontakt med styret. Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan 9. februar. Send ein epost til styret@voldarideklubb.no om du har innspel som bør vere med på årsmøtet.

Vel møtt! 🙂

FLEIRE NYHENDE