Nye sponsorskilt på plass

I mai kom skiltet til vår hovudsponsor Sparebanken Møre opp på veggen i ridehallen. Vi har god plass til fleire skilt på veggen vår, og i desse dagar er klubben i ferd med å søkje støtte hos fleire aktørar i lokalt næringsliv. Vi tilbyr skilt i to ulike storleikar (treårige avtaler), logo på heimesida vår eller kjøp av Stolt sponsor-rosett. Ta gjerne kontakt om du/ditt firma kan tenkje deg å støtte ein klubb i stor utvikling! 

FLEIRE NYHENDE