Hugs anleggsleige for 2. halvår

Enkelte har valt å teikne anleggsleige for eit halvår i gangen. Anleggsleiga går då frå 1. januar til 30. juni, og det er no på tide å fornye anleggsleiga for andre halvår. Ein må ha betalt anleggsleige for å kunne nytte ridebana og ridehallen, og halvårs-koda til ridehallen vil no verte bytta til ei ny kode som du får opplyst frå kasserer når betaling er registrert. Dei som har betalt heilårsleige kan nytte anlegget som vanleg, med den koden dei har fått opplyst tidlegare.

FLEIRE NYHENDE