God jul alle medlemmar

Eit nytt år med mykje hestelege aktivitetar går mot slutten. Takk til alle som har stilt opp for rideklubben med stort og smått i 2022 – utan dykk hadde det ikkje vore mogleg å tilby verken treningar, junioraktivitetar eller stemner! Vi håper de held fram engasjementet for klubben i 2023 også, og gler oss til mange kjekke aktivitetar i året som kjem.  GOD JUL & GODT NYTT ÅR! <3

FLEIRE NYHENDE