Dressurstemne

Helga 15-16. oktober blir det dressurstemne på Vollane ridebane (med forbehald om fint ver, om ikkje blir det i ridehallen i Ørsta). Det blir klasser frå LD til MB, og LD og LC går som utvida klubbklasser (ein treng ikkje lisens for å starte desse klassene).

Her ligg proposisjonen og her ligg anmeldelsesblankett.

Påmelding innan 5. oktober kl. 23:59. Inviterte klubbar er Ørsta, Sula, Emblem, Eid og Førde.

Her ligg foreløpelige startlister.

FLEIRE NYHENDE