Årsmøte

ridebanaDå vil vi kalle inn til årsmøte fredag 1. mars kl 20 hos Kjersti Stålem, Osgarden 7B i Volda.

Saker:

  1. Val av sekretær og dirigent
  2. Val av 2 representantar til å signere protokollen
  3. Godkjenning av innkallinga og saklista
  4. Lese opp årsmeldinga og godkjenne den
  5. Godkjenne det reviderte rekneskapet
  6. Oppdatere reglar for rideklubben
  7. Val av styret og grupper
    1. Aktivitetsgruppa
  8. Informasjon om planar for aktivitetar 2013

Saker til årsmøtet kan sendast til styret@voldarideklubb.no innan 22. februar.
Tenk over om du ønsker å sitte i styret eller i aktivitetsgruppa. Etter møtet kjem vi til å enten bestille pizza eller lage noko mat og ha det sosialt ilag 🙂

Vel møtt!

FLEIRE NYHENDE