VRK med over 100 medlemmar


Hausten 2019 bikka Volda rideklubb medlem nummer 100! Dette er litt av ein milepæl for klubben, og det er kjekt å sjå den store medlemsveksten vi har hatt siste åra! 

FLEIRE NYHENDE