Utelys på plass ved bana

No er utelysa endeleg på plass ved ridebana igjen. Det er hengt opp to lyskastarar på veggen av hallen som vender ned mot bana, så no er det mogleg å bruke utebana på kveldstid. Bana vart også horva tidlegare denne veka, slik at den skal vere klar for bruk igjen. Ein slår på utelysa med ein eigen lysbrytar inne i ridehallen. Hugs å slå av lysa att etter bruk!  

FLEIRE NYHENDE