Selde 446 kakeboksar

 
14 bestillingar i ulik storleik kom inn til årets kakesal før jul, og heile 446 kakeboksar vart selt. Dette er ny rekord, og gav klubben ei pen inntekt på 9812 kroner.

Tusen takk til alle som har hjelpt til å selje! Kakeboksane er no kome, sortert og i all hovudsak levert ut til dei som har tatt imot bestillingane (kun tre bestillingar som ikkje er henta enno). Midlane frå kakesalet kjem svært godt med i klubben sin økonomi, og vil verte nytta til tiltak som kjem medlemmane til gode.

FLEIRE NYHENDE