Resultat frå dugnad

For to veker sidan fekk vi gjort mykje på ein dugnad. Vi fekk flytta kiosken slik at den no vender mot ridebana og innreda den, flytta på plass handikap-rampa ved gjerdet og hengt opp ein trygg bitteplass. Stor takk til Kjell-Martin Standal som stilte opp og hjalp oss med flytting av kiosken og rampa! Sjå bileta under:

FLEIRE NYHENDE