Innkalling til årsmøte

hogdehopp_thokeTysdag 27. januar blir det årsmøte for rideklubben i Kårstadvegen 10 (obs, ny stad) kl. 20.00.

Sakliste:

  • Val av sekretær
  • Val av dirigent
  • Val av 2 representantar til å signere protokollen
  • Godkjenning av inkallinga og saklista
  • Lese opp årsmeldinga og godkjenne den
  • Godkjenne det reviderte rekneskapet
  • Medlemskontingent og baneleige
  • Val av styre
  • Informasjon om planar for aktivitetar 2015

Gi oss beskjed om du vil sitte i styret eller i grupper. Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan 5. januar. Send ein epost til styret@voldarideklubb.no om du har innspel som bør vere med på årsmøtet.

Vel møtt!

FLEIRE NYHENDE