Innkalling til årsmøte


Onsdag 20. februar kl. 19.00 vert det årsmøte for Volda rideklubb i Kårstadvegen 10.

Etter møtet inviterer vi til ein sosial kveld med pizza som klubben spanderer.

Gi oss beskjed om du vil sitte i styret eller i aktivitetsgruppa. Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan 11. februar, send e-post til styret@voldarideklubb.no.


Sakliste:

  • Val av sekretær
  • Val av dirigent
  • Val av 2 representantar til å signere protokollen
  • Godkjenning av inkallinga og saklista
  • Lese opp årsmeldinga og godkjenne den
  • Godkjenne det reviderte rekneskapet
  • Medlemskontingent og baneleige
  • Val av styre
  • Informasjon om planar for aktivitetar 2019

Vel møtt! ?

FLEIRE NYHENDE