Grønt kort 2015

nye_gront_kortNorges rytterforbund legg fram nokre endringar i kurset for å få Grønt kort. Ein må ha grønt kort for å starte stemner på utvida nivå og høgare. NRYF ønsker at alle konkurranseryttarar skal ha nødvendige basiskunnskapar om hest, tryggleik og reglement.

For å lese meir om endringane i Grønt kort trykk her: Nye Grønt Kort 2015.

FLEIRE NYHENDE