Årsmøtet fullført

IMG_4249Årsmøtet er over og vi fekk på plass eit nytt styre for 2014. Det var dessverre dårleg oppmøte på møtet, berre 1 person utanom styret møtte. Under ser du det nye styret. Nytt frå i år er at vi har fått ein ungdomsrepresentant 🙂

Leiar: Edle Holmin
Nestleiar: Linn Wangen Mork
Kasserar: Gro Anita Bjørkedal
Sekretær: Rakel Aasen
Styremedlem: Karin Vatnehol
Styremedlem: Andreas Eikrem
Ungdomsrepresentant: Randi Wangen Mork

Les referatet frå årsmøtet og årsmelding 2013.

FLEIRE NYHENDE