Årsmøte

Årsmøte laurdag 11. februar 2012 kl 19.00

– Val av møteleiar og referent
– To til å skrive under protokollen
– Godkjenning av innkallinga og saklista
– Godkjenning av rekneskap og årsmeldinga
– Valg av styre
– Aktivitetsgruppa, skal den fortsette?
– Sette opp junior-medlemskontigent

Tenk gjerne over om du vil sitte i styret eller grupper. Vi vil også levere ut gåvekort for dugnadstimar på møtet. Saker må vere styret i hende innan 1. februar og kan sendast på epost til edleelisabet@gmail.com. Stad for årsmøtet: Holmingarden, Nymarkvegen 1 i Volda.

Etter møtet inviterer vi til ein sosial kveld der vi for eksempel kan bestille oss god mat! 🙂
Vel møtt!

FLEIRE NYHENDE