Årsmøte Volda rideklubb


Måndag 1. mars blir det årsmøte for rideklubben kl 19.00 i ridehallen med god avstand.

Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan 15. februar. Send ein epost til styret@voldarideklubb.no om du har innspel som bør vere med på årsmøtet.

 

 

Sakliste:

  • Val av sekretær
  • Val av dirigent
  • Val av 2 representantar til å signere protokollen
  • Godkjenning av inkallinga og saklista
  • Lese opp årsmeldinga og godkjenne den
  • Godkjenne det reviderte rekneskapet
  • Medlemskontingent og anleggsleige
  • Val av styre
  • Informasjon om planar for aktivitetar 2021

Vel møtt!

FLEIRE NYHENDE