Årsmøte 2018


VRK inviterer til årsmøte torsdag 22. februar kl. 19:00.

Stad: Hos Linn Mork i Kårstadvegen 10

Saker som skal handsamast på årsmøtet må vere styret i hende innan 10. februar. Bruk e-postadressa: styret@voldarideklubb.no

Det vert enkel servering.
 
 
Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av ordstyrar og skrivar
  3. Årsmelding 2017
  4. Rekneskap 2017
  5. Val
  6. Innkomne saker

 

Mvh Styret

FLEIRE NYHENDE