Årsmøte 2014

logo-vrkNytt år betyr årsmøte for Volda rideklubb.

Onsdag 19. februar blir det årsmøte i Holmingarden (Nymarkvegen 1) i Volda kl. 19.00.

Sakliste:

– Val av møteleiar og referent
– To til å skrive under protokollen
– Godkjenning av innkallinga og saklista
– Godkjenning av rekneskap og årsmeldinga
– Val av styre

Gi oss beskjed om du vil sitte i styret.  Saker må vere styret i hende innan 10. februar og kan sendast på epost til styret@voldarideklubb.no. Etter årsmøtet blir det styremøte for det nye styret.

FLEIRE NYHENDE