Tett bygg og tid for dugnader

I veke 47 vart arbeidarane som har bygt ridehallen vår på Rotevatn ferdige, og vi har no ein ridehall med både tak, veggar og dører på plass. Det står framleis att ein del arbeid innvendig, men dette er slikt klubben må gjere på dugnad. Alle medlemmar vil få e-post med meir informasjon i nær framtid. Det som står att no er montering av lys, bygging av vant og planering av ridebanebotnen. Vi kan ikkje opne hallen for bruk før dette er på plass, men vonleg er bygget klart til bruk frå nyttår.

Slik blir fargen på hallen


Etter planen vil oppreisinga av hallen starte i veke 42. Fundamenta er støypt og det jobbast no med ringmuren. Bildet viser kva farge hallen utvendig vil få. Det blir lysgjennomtrengande plater på langsidene for å få inn meir dagslys.

Støtt sommarspleis til ridehall

Å byggje og drifte ein ridehall kostar, og kvar ei krone kjem godt med. VRK oppmodar no alle som har moglegheit om å støtte sommarspleisen vår til rideball. Den finn du her: Sommarspleis.

Takk for ditt bidrag! Ps: Alle som støttar med meir enn 1000 kroner og legg att namnet sitt, får tilsendt vår eksklusive sponsorrosett!

Sommarprogrammet 2020

Tidlegare år har VRK vore invitert til å ta del i Sommarprogrammet for barnefamiliar i Volda under arrangement på Haueleite, men i år fekk vi vår heilt eigen hestedag på ridebana. Datoen var 30. juli. 30 personar var påmeldt. Det var sett eit makstal påmelde på grunn av smittevernomsyn, og det fungerte fint. Barna fekk ri, strigle og kose med hest. I tillegg var det tilbod om hesteskokasting. Takk til Volda kommune for oppdraget, og alle medlemmane som stilte opp med hest!

Gravearbeid til ridehall

Torsdag 16. juli tok Humberset Maskin første spadetak til den nye ridehallen i Volda! Ein stor merkedag! Grunnarbeidet tok elles til for fullt måndag 3. august, og det er venta at fundamenta skal støypast i løpet av august. Delane til sjølve hallbygget er venta levert på plassen i starten av oktober, og så vil bygget byrje å reise seg. Vonleg er vi på plass i nybygget før jul.