Klubbsatsing for VRK


Rideklubben er så heldige at vi har vorte trekt ut til verte satsingsklubb via Norges rytterforbund (NRYF). Det vil seie at vi skal få ein del hjelp med veiledar til å verte ein meir bærekraftig klubb.

Vi søkte om å verte satsingsklubb for å få hjelp med utvikling av klubben og hjelp til bygging av framtidig ridehall. Opplegget startar med ei bli kjent helg i Lillestrøm i slutten av månaden. Vi sender 1 representant frå styret på dette.

Definisjon på bærekraftig rideklubb frå NRYF er:

  • Vere gode arenaer for sportsleg utvikling
  • Vere sosiale møteplassar for barn og unge
  • Tilby gode breddeaktivitetar
  • Ha gjennomføringsevne – sportsleg aktivitet
  • Tilby utvikling av framtidas leiarar
  • Vere sjølvdrevne og ha ressursar til å drive det som er nemnt over.

Resultat frå Fjordhest NM


Tre ryttarar frå Volda rideklubb deltok på Fjordhest NM i år. Det var Randi Mork på Odin, Anna Mork på Sonja og Ida Kristine Standal på Heidrid. 

Anna Mork fekk 1. plass i Utdanningsklassen med presisjonskøyring. Dei tre deltakarane frå Volda starta også lag på NM. Der vart dei dessverre eliminert denne gongen. Les meir om resultata her frå artikkel i Møre: Ein førsteplass og ei eliminering.

D-stemne i sprang


Helga 15-16. juni arrangerte Volda rideklubb d-stemne i sprang for første gong på ti år. Stemnet samla 21 deltakarar frå Sunnmøre og Nordfjord.

Sjå resultata frå stemnet her: Resultat d-stemne sprang 15-16. juni 2019.

Les meir om stemnet her frå Møre: Første D-stemne i sprang på ti år.

Resultat klubbstemne i sprang


Kristi Himmelfartdag arrangerte Volda rideklubb internt og utvida klubbstemne.

Les meir om stemnet her: Hopp og sprett på klubbstemne
Les resultata her: Resultat utvida klubbstemne i sprang

Sjå bilete under.

Utvida klubbstemne i sprang

Kristi Himmelfartsdag byr Volda rideklubb inn til utvida klubbstemne i sprang på Vollane. Det vert også nokre interne klubbklasser. Vi tilbyr klasser frå bom på bakken (20 cm) for juniormedlemmar til 90 cm. Heile ti juniormedlemmar tek del, alle på lånt hest. Stemnet startar kl 10:00 med banevisning, og klassene går deretter fortløpande. Interne klubbklasser vert til slutt. Open kiosk. Vel møtt!

Ps: Helga 15.-16. juni arrangerer klubben distriktsstemne i sprangriding for fyrste gang sidan 2009. Vi håper mange finn vegen både som deltakarar, medhjelparar og heiagjeng!