Rekordstort klubbstemne

Sjeldan har eit klubbstemne i sprang lokka så mange medlemmar i Volda rideklubb til start. Laurdag 20. mai fekk fleire sin stemnedebut på heimebane.

Totalt vart det ridd 21 starter, fordelt på tolv ekvipasjer. Hindera starta pent i 20 cm høgde og steig jamt oppover. Dei mest rutinerte avslutta dagen med 80 cm.

Fire av klubben sine juniormedlemmar reid sitt fyrste stemne denne laurdagen, og fleire kom til start med nye hestar. Det vart ridd mange feilfrie runder, som vart belønna med sløyfer, og deltakarane var også

flinke til å hjelpe til innimellom slaga. Volda rideklubb har medlemmar frå både Stranda, Ulstein, Ørsta og Ålesund, og det kom startande frå alle desse stadane.

Yngste deltakar var ni år, men der var òg vaksne til start. Flott solskin gav ei fin ramme rundt arrangementet, og is og brus fekk bein å gå på i kiosken. Neste stemne vert siste helga i juni, når rideklubben byr inn til todagers distriktsstemne i dressurriding og presisjonskøyring. Kommande helg er det duka for feltrittstrening på og kring Vollane ridebane – dette er fyrste gongen det vert arrangert feltritt i Volda, og deltakarane kjem frå heile Sunnmøre.

Sjå resultatlista her: Resultatliste sprangstemne 20. mai 2017

Foto: Hobbyfotografene Embla og Malin

Del på Facebook

Internt klubbstemne i sprang

Laurdag 20 mai inviterer vi til internt klubbstemne i sprang på Vollane ridebane.

Klasser

 • 20 cm (bom på bakken) CR
 • 40 cm CR
 • 50 cm CR
 • 60 cm CR
 • 70 cm CR
 • 80 cm omhopping etter klassen (gåvepremiar)

Pris per klasse: 100 kr (20 cm: 50 kr). Kun kontant betaling/mcash.

Start klokka 14.00.

Stemnet går på 20×60/80 m (grus) med oppvarming på 20×60 m rett ved sidan av.

Kvar hest kan maks starte tre klasser.

Påmelding til livjorunn83@gmail.com innan 15. mai. Skriv namn på hest og rytter, samt kva klasser ein vil starte. 

Stemnet er ope for medlemmar/gjestemedlemmar/juniormedlemmar i Volda rideklubb.

Vi prøver å få til open kiosk.

Velkomen!

Del på Facebook

Det gror godt i hestesporten

Volda rideklubb har siste åra fått fleire medlemmar som har tatt Grønt kort og løyst rytterlisens.

Førre helg var klubben representert med heile sju ekvipasjar på D-stemne i dressurriding på Nordfjordeid. Fleire av ekvipasjene som var ute og starta denne helga var debutantar på distriktsnivå, og fleire klatra i klassene.

To fyrsteplassar vart med heim til Volda.

Her kan du lese artikkel frå Møre frå stemnet: Det gror godt i hestesporten

Del på Facebook

Referat årsmøte og årsmelding

Torsdag 23. februar hadde vi årsmøte. Det møtte en liten gjeng frå klubben og nytt styre vart valt. Medlemmar av styret 2017 er:

 • Ida Kristine Standal
 • Andreas Eikrem
 • Linn Wangen Mork
 • Randi Mork
 • Liv Jorunn Nyhagen
 • Karin Vatnehol
 • Rakel Skram Aasen
 • Bodil Molvik
 • Stine Høgalmen

Styret konstituerer seg sjølv på første styremøte.

Her kan du lese referatet frå årsmøtet: Referat årsmøte 2017
Her kan du lese årsmeldinga: Årsmelding 2016

Del på Facebook

Årsmøte 2017

Volda rideklubb kallar inn til årsmøte i februar.

Dato: Torsdag 23. februar kl. 20.00
Stad: Hos Linn Wangen Mork, Kårstadvegen 10, Volda

Sakliste:

 • Val av sekretær
 • Val av dirigent
 • Val av 2 representantar til å signere protokollen
 • Godkjenning av inkallinga og saklista
 • Lese opp årsmeldinga og godkjenne den
 • Godkjenning av det reviderte rekneskapet
 • Godkjenning av lova til klubben
 • Medlemskontingent og baneleige
 • Val av styre
 • Informasjon om planar for aktivitetar 2017

Vi har nok representantar til styret, men om du vil sitte i forskjellige grupper, ta kontakt med styret. Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan 9. februar. Send ein epost til styret@voldarideklubb.no om du har innspel som bør vere med på årsmøtet.

Vel møtt! 🙂

Del på Facebook