Slik blir fargen på hallen


Etter planen vil oppreisinga av hallen starte i veke 42. Fundamenta er støypt og det jobbast no med ringmuren. Bildet viser kva farge hallen utvendig vil få. Det blir lysgjennomtrengande plater på langsidene for å få inn meir dagslys.

Støtt sommarspleis til ridehall

Å byggje og drifte ein ridehall kostar, og kvar ei krone kjem godt med. VRK oppmodar no alle som har moglegheit om å støtte sommarspleisen vår til rideball. Den finn du her: Sommarspleis.

Takk for ditt bidrag! Ps: Alle som støttar med meir enn 1000 kroner og legg att namnet sitt, får tilsendt vår eksklusive sponsorrosett!

Sommarprogrammet 2020

Tidlegare år har VRK vore invitert til å ta del i Sommarprogrammet for barnefamiliar i Volda under arrangement på Haueleite, men i år fekk vi vår heilt eigen hestedag på ridebana. Datoen var 30. juli. 30 personar var påmeldt. Det var sett eit makstal påmelde på grunn av smittevernomsyn, og det fungerte fint. Barna fekk ri, strigle og kose med hest. I tillegg var det tilbod om hesteskokasting. Takk til Volda kommune for oppdraget, og alle medlemmane som stilte opp med hest!

Gravearbeid til ridehall

Torsdag 16. juli tok Humberset Maskin første spadetak til den nye ridehallen i Volda! Ein stor merkedag! Grunnarbeidet tok elles til for fullt måndag 3. august, og det er venta at fundamenta skal støypast i løpet av august. Delane til sjølve hallbygget er venta levert på plassen i starten av oktober, og så vil bygget byrje å reise seg. Vonleg er vi på plass i nybygget før jul.

Klubbstemne i sprang

Sidan D-stemnet 23.-24. Mai vart korona-avlyst, byr Volda rideklubb inn til internt klubbstemne i sprang 24. mai i staden.
Start kl. 12:00.
Klasser:
1. 20 cm CR (lov med leiar)
2. 40 cm CR
3. 50 cm CR
4. 60 cm CR
5. 70 cm CR
6. 80 cm (omhopping etter klassen for minste like feil)
Pris per klasse: 100 kr, betal på Vipps eller før over til konto. Vi tek ikkje imot kontant betaling denne dagen på grunn av korona.
Sløyfepremiar.
Banebyggjar og dommar: Liv Jorunn Nyhagen
Stemnet er ope for alle medlemmar i Volda rideklubb som disponerer hest sjølv. Vi har dessverre ikkje hestar til utlån denne dagen.
Påmelding til livjorunn83@gmail.com innan 19. mai kl. 20:00. Vi ber om at du skriv namn på hest, rytter og klasse, samt namn på eventuelle medhjelparar/heiagjeng. Vi må vite kven som er på området om smittesporing seinare skulle bli naudsynt.
Startlister vert tilgjengeleg seinast laurdag.
Vi følgjer dei gjeldande smittevernreglane, og ber om at folk held avstand til kvarandre og forlet stemneplassen straks klassen(e) sine er over. Det er antibac tilgjengeleg ved ridebana. Vel møtt!