Innkalling til årsmøte


Onsdag 20. februar kl. 19.00 vert det årsmøte for Volda rideklubb i Kårstadvegen 10.

Etter møtet inviterer vi til ein sosial kveld med pizza som klubben spanderer.

Gi oss beskjed om du vil sitte i styret eller i aktivitetsgruppa. Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan 11. februar, send e-post til styret@voldarideklubb.no.


Sakliste:

 • Val av sekretær
 • Val av dirigent
 • Val av 2 representantar til å signere protokollen
 • Godkjenning av inkallinga og saklista
 • Lese opp årsmeldinga og godkjenne den
 • Godkjenne det reviderte rekneskapet
 • Medlemskontingent og baneleige
 • Val av styre
 • Informasjon om planar for aktivitetar 2019

Vel møtt! 😊

Støtt Volda rideklubb?

Vil du støtte Volda rideklubb? Vi sel tennbrikettar. Vi har 3 ulike storleikar og bestiller desse frå Tennbrikken i Vanylven.

Dei er miljøvenlege og dryge i bruk. Veldig kjekke å ha i hus.

 • Tennbrikken 400 stk 299 kr
 • Tennbrikken 250 stk 199 kr
 • Tennbrikken 100 stk 99 kr

Bestillingsfrist er fredag 1. februar. Bestill med eit av våre medemmar eller send e-post til livjorunn@voldarideklubb.no.


Det blir ridehall!


Etter mange års jobbing kan det endelig sjå ut for at Volda rideklubb får ridehall. Dersom alt går etter planen kan vi starte byggeprosessen til våren 2019.

Det blir eit anlegg med ridehall på 20×60 meter, 9 stallplassar, klubblokale og tribune. Hallen blir i limtre, eit miljøvenleg alternativ, og bygd slik at den vil ligge godt i terrenget. Hallen skal plasserast parallellt med den eksisterande ridebana på Vollane.

For å realisere dette må vi ta opp eit lån og dermed auke aktiviteten og innteninga vår framover. Vi er derfor heilt avhengig av hjelp frå våre flotte medlemmar framover med diverse dugnadsarbeid for finansiering av ridehallen.

Det blir kjempekjekt å kunne tilby kurs og aktivitetar heile året innandørs!

Julebord med rideklubben


Fredag 30. november inviterer vi til julebord for medlemmane våre med følge. Vi bestiller enten julemat frå Asko Mat og møtast heime hos Linn Mork i Kårstadvegen 10, eller går ut og et på Marias Restaurant (avhengig av antal påmeldte). Påmeldingsfrist: Tysdag 20. november.

Tid: Klokka 20.00. Påmelding til Linn på epost: linn(at)voldarideklubb.no

Vel møtt!

Kliss vått klubbstemne


Søndag 14. oktober arrangerte Volda rideklubb klubbstemne i sprang og gymkhana for juniorar. Trass i mykje regn og vind var deltakarane fornøgde med dagen.

Du kan lese meir om klubbstemnet i Møre her: Regnvått ridestemne