Barneriding i vinterferien


Fredag 23. februar arrangerer Volda rideklubb barneriding på Vollane ridebane på Rotevatn.

Klubben stiller med to barnevennlege hestar, som vil gå frå kl 12:00 til ca kl 13:00. 20 kroner per runde, kontant betaling eller vipps. Enkel kiosk.

Årsmøte 2018


VRK inviterer til årsmøte torsdag 22. februar kl. 19:00.

Stad: Hos Linn Mork i Kårstadvegen 10

Saker som skal handsamast på årsmøtet må vere styret i hende innan 10. februar. Bruk e-postadressa: styret@voldarideklubb.no

Det vert enkel servering.
 
 
Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av ordstyrar og skrivar
  3. Årsmelding 2017
  4. Rekneskap 2017
  5. Val
  6. Innkomne saker

 

Mvh Styret

Arbeidet med Botnavegen skrid fram

 
Møre hadde nyleg ein artikkel om framdrifta i arbeidet på Botnavegen. Som dei fleste sikkert har fått med seg, så skal det byggjast fortau langs vegen. I samband med dette byggjer kommunen ny veg til ridebana vår på Rotevatn (startar like etter brua).

Det er Aurstad AS som har arbeidet, og det er venta at begge vegane skal vere ferdigstilt til juni neste år. Styret i VRK oppmodar alle som ferdast i anleggsområdet om å bruke refleks, og vise omsyn til arbeidet som vert gjort.

Les artikkelen frå Møre her: Gjer tyngste arbeidet først

Vellukka juniorridetur


Tysdag 23. januar arrangerte Volda rideklubb ridetur for juniormedlemmane våre frå golfbana i Vassbotnen til badeplassen Årneset. Fem juniorar melde seg på, der fire reid på lånt hest.

Det var litt regn i lufta, men det gjorde ingenting. Vi hadde ein koseleg tur.

VRK legg opp til fleire ulike aktivitetar for juniormedlemmane framover våren. Dei som vil sikre seg informasjon om desse vert oppmoda om å betale medlemskontingent snarast. Sjå her for prisar mm: Juniormedlem

Selde 446 kakeboksar

 
14 bestillingar i ulik storleik kom inn til årets kakesal før jul, og heile 446 kakeboksar vart selt. Dette er ny rekord, og gav klubben ei pen inntekt på 9812 kroner.

Tusen takk til alle som har hjelpt til å selje! Kakeboksane er no kome, sortert og i all hovudsak levert ut til dei som har tatt imot bestillingane (kun tre bestillingar som ikkje er henta enno). Midlane frå kakesalet kjem svært godt med i klubben sin økonomi, og vil verte nytta til tiltak som kjem medlemmane til gode.