Klubbstemne i sprang


Søndag 3. november arrangerte VRK årets siste sprangstemne. Rundt 15 ekvipasjer møtte fram, og reid mange fine runder i det kalde vêret.

Juniormedlemmane fekk tilbod om å låne hest, og elleve deltakarar kom seg fint gjennom 20 cm. Fleire ekvipasjar debuterte på dette stemnet, og det var kjekt å sjå at alle klarte seg bra. No gler vi oss til våren og fleire aktivitetar!

Sjå resultat frå stemnet her: Resultat utvida klubbstemne sprang 03.11.19

Internt klubbstemne i sprang


Volda rideklubb inviterer til internt klubbstemne i sprang på Vollane ridebane søndag 3. november 2019 kl 12.00

· Banebyggar og dommar: Liv Jorunn Nyhagen (SBBA/SDA)
· Påmelding til Linn Mork på epost: linn@voldarideklubb.no innan laurdag 2. november kl 12.00.
 
· Oppgi namn på rytter/hest, og kva klasse du vil starte.
Vi vil så langt det er mulig finne hestar til dei som ikkje har eigne hestar i klasse 1.
· Opplys i påmeldinga om du har behov for å låne hest (klasse 1). Om du ikkje har eigen hest og vil starte høgare klasse enn 20 cm må ein avtale det sjølv direkte med hesteeigar.
· Startlister kjem ut på Volda rideklubb si facebookside laurdag ettermiddag/kveld.
· Vi starter med 40 cm og går vidare til 80 cm. Når 80 cm er ferdig bygger vi ned til 20 cm.
· Det vert enkel kiosk.
· Vi tek kontant betaling, vipps og bankkort.

Klasser:
Kl. 1: 20 cm CR (lov med leiar) kr 100
Kl. 2: 40 cm CR kr 100
Kl. 3: 50 cm CR kr 100
Kl. 4: 60 cm CR kr 100
Kl. 5: 70 cm CR kr 100
Kl. 6: 80 cm 238.2.2 kr 100 gåvepremie

CR betyr at om ein riv første runda, så har ein muligheit til å prøve ein gong til. Sløyfer til alle feilfrie.
Vipps startavgift: 517489
Vipps kiosk: 521852

Stemnet er ope for medlemmar i Volda rideklubb.
Ta kontakt med Linn Mork om du lurer på noko.

VRK med over 100 medlemmar


Hausten 2019 bikka Volda rideklubb medlem nummer 100! Dette er litt av ein milepæl for klubben, og det er kjekt å sjå den store medlemsveksten vi har hatt siste åra! 

Klubbsatsing skapte stort engasjement


Måndag 28. oktober inviterte Volda rideklubb medlemmane til informasjonsmøte knytt til klubben si målsetjing om å verte ein Satsingsklubb i Norges Rytterforbund 2020.
 

Heile 20 medlemmar tok del i møtet, både ungdommar og vaksne. Nokre av dei som møtte var ferske medlemmar, medan andre hadde lang fartstid i klubben. Felles for alle var at dei hadde lyst å vere med å sette sitt preg på drifta av klubben framover. Under møtet vart det først orientert om kva det inneber å vere ein Satsingsklubb, og kva som må til for å oppnå slik status.

Etterpå fekk medlemmane kome med innspel til ting dei tykkjer fungerer bra i klubben, og kva som kan bli betre. Det var kjekt å høyre alle gode tilbakemeldingane, og det kom elles inn mykje konstruktive innspel for vegen vidare. No skal styret arbeide vidare med å få sendt inn all dokumentasjon som trengst, før det vert eit oppfølgingsmøte med klubbrettleiaren vår i februar. 

Les artikkel frå Møre her: Volda rideklubb jobbar mot kvalitetsstempel

Haustshow i haustvêr


Søndag 27. oktober arrangerte Volda rideklubb Haustshow på Vollane ridebane. Det vart synt fram seks ulike, fartsfylte innslag, og etterpå var det tilbod om barneriding og strigling.

I overkant av 100 personar trassa det kalde og sure vêret for å få med seg showet, og det vart god underhaldning for pengane. Publikum fekk mellom anna sjå presisjonskøyring, tønneløp, miniski etter hest, feltritt, dressurkvadrilje og sprangriding over flammar. Tusen takk til alle som hjelpe til, og ikkje minst til alle som tok turen.