Juniormedlem

juniormedlemmartil-bana

Det kostar 250 kr for eitt år å vere juniormedlem av klubben (tom 15 år) – 2022

Fordelar:

  • rabatt på ridekurs, ridetur eller stalldag
  • førsteprioritet på ridekurs, ridetur eller stalldag
  • rabatt på hesteutstyr på Eiksenteret
  • lån av hest til juniorstemne
  • På stemner og show er vi avhengige av dugnadsfolk, og dersom juniormedlemmane har lyst kan dei gjerne vere på å hjelpe til på arrangement. Då får ein lære mykje om korleis eit stemne / show fungerer og kanskje vere hestepassar for nokre av deltakarane.

Om du vil ha faktura, fyll ut skjemaet under og du får tilsendt fakturaen på e-post:

Felta merka med * er påkreva informasjon.

Du kan også melde deg inn ved å betale kontigent og eventuelt baneleige til klubben sitt kontonummer. Hugs å merke betalinga med kva det gjeld.

Kontonummer: 3910.33.88744