Stalldag asylbarn 2013

Bilete 1 av 6

Det var kjekt å få gjort reint i boksa til Anastasia