• Opning av Solvollen ridebane 2004

Etter 3 år utan ridebane fekk vi endeleg på plass ei bane på Solvollen. Her kan du sjå nokre bilete frå opningsshowet der ordføraren var tilstades.