Bilete frå 1997 - 1999

Bilete 2 av 28

Dugnadsgjengen Rakel, Solveig og Elisabeth