• 10 års jubileum 2006

Søndag 11. juni feira klubben 10 år ved å halde eit sommarshow på Solvollen ridebane. Der var forskjellig innslag som dressurkvadrilje, følloppvisning og longering. Alle foto: Ingvild Hansen.