Stalldag asylbarn 2013

Bilete 3 av 6

Spente ungar før dei fekk kome inn i stallen