Pride paraden 2019

Bilete 2 av 4

Edle og Svarta til venstre, Liv Jorunn og Pokemann til høgre