Opningsshow 2004

Bilete 6 av 7

Ordføraren opnar ridebana