Opningsshow 2004

Bilete 3 av 7

Nina og Rola kvadriljekjøring