Juniorkurs 2013

Bilete 9 av 10

Fellesfoto ved stallen