Bilete frå 1997 - 1999

Bilete 27 av 28

Finnmøy og ungar