Dressurstemne 2012

Bilete 34 av 34

Knusing av snø før stemnet