Asylbarn 2010

Bilete 2 av 15

Anja viser korleis ein skal ta høvene