Studenthjørnet

Lurer du på å flytte til Volda for å studere og ta med hesten?

Her er ei lita oversikt over aktuelle kontaktpersonar som kan vere nyttige:

  • Veterinær Anne Stine Foldal Aam tlf 959 42 595
  • Veterinærvakta tlf 70 06 89 64
  • Hovslagar Odd Anders Otterstad tlf 996 14 513
  • Hovslagar Audhild Grov tlf 980 81 255
  • Kiropraktor Henriette Svendsen tlf 975 46 882
  • Sal av høy Ola Nord tlf 415 35 010

Elles kan du sjå på sidene “Hestar og stallar” og “Treningar” her på nettsida.

Under kan du lese om forskjellige studentar sine erfaringar med Volda og rideklubben.

Heidi Martinsen

Kvifor valde du å studere i Volda? (og kva studerte du)

Jeg valgte å studere i Volda fordi jeg gikk på folkehøyskole på Eid, og hadde venner i Volda fra den tiden. Jeg visste også om at det var et hestemiljø i Volda, men muligheter for å få rimelig stallplass.

Hadde du høyrt om Volda rideklubb før du kom hit?

Ja.

Var det avgjerande for deg å finne ein studiestad med godt hestemiljø?

Ja, jeg måtte studere et sted hvor det var mulig å ha hest.

Korleis vart du kjend med rideklubben?

Jeg ble kjent med klubben gjennom de jeg stod på stall med.

Har du engasjert deg i klubben? Korleis?

Jeg har hjulpet til frivillig, og satt i styret ett år.

Føler du at du har fått utbytte av å engasjere deg? Korleis?

Jeg fikk være med på å forme aktiviteter og være med i planlegging av ny ridebane.

Fordelar med å ha hest i Volda, kontra andre studiestader? Eventuelt ulemper?

Rimelig stallplass, gode turområder, kort vei til ridehall.

Tips til hesteinteresserte studentar som vurderer å kome til Volda i framtida?

Ta kontakt tidlig for å finne stallplass.