Årsmøte 2018


VRK inviterer til årsmøte torsdag 22. februar kl. 19:00.

Stad: Hos Linn Mork i Kårstadvegen 10

Saker som skal handsamast på årsmøtet må vere styret i hende innan 10. februar. Bruk e-postadressa: styret@voldarideklubb.no

Det vert enkel servering.
 
 
Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av ordstyrar og skrivar
  3. Årsmelding 2017
  4. Rekneskap 2017
  5. Val
  6. Innkomne saker

 

Mvh Styret

Arbeidet med Botnavegen skrid fram

 
Møre hadde nyleg ein artikkel om framdrifta i arbeidet på Botnavegen. Som dei fleste sikkert har fått med seg, så skal det byggjast fortau langs vegen. I samband med dette byggjer kommunen ny veg til ridebana vår på Rotevatn (startar like etter brua).

Det er Aurstad AS som har arbeidet, og det er venta at begge vegane skal vere ferdigstilt til juni neste år. Styret i VRK oppmodar alle som ferdast i anleggsområdet om å bruke refleks, og vise omsyn til arbeidet som vert gjort.

Les artikkelen frå Møre her: Gjer tyngste arbeidet først

Vellukka juniorridetur


Tysdag 23. januar arrangerte Volda rideklubb ridetur for juniormedlemmane våre frå golfbana i Vassbotnen til badeplassen Årneset. Fem juniorar melde seg på, der fire reid på lånt hest.

Det var litt regn i lufta, men det gjorde ingenting. Vi hadde ein koseleg tur.

VRK legg opp til fleire ulike aktivitetar for juniormedlemmane framover våren. Dei som vil sikre seg informasjon om desse vert oppmoda om å betale medlemskontingent snarast. Sjå her for prisar mm: Juniormedlem

Gode lokale resultat

 
Laurdag 24. juni var det dressurstemne på Vollane ridebane og søndag 25. juni var det presisjonskøyring.

Fleire frå Volda rideklubb stakk av med premiar i helga.

Les meir…

Internt klubbstemne i sprang

 
Volda rideklubb byr inn til internt klubbstemne i sprang

Søndag 10. september kl 16.00

Konkurransene går på 20x60m-bane, med oppvarming på 20x60m-bane parallelt.

Les meir…