Drivkraftmidlar til ridehall

 Tysdag 24. mars fekk Volda rideklubb ei kjempegladmelding frå SpareBank1 Søre Sunnmøre: Banken har tildelt 100.000 kroner i Drivkraft-midlar til bygging av ridehall i Volda!  

Tysdag 21. april fekk vi tildelt sjekken frå Sparebank 1, du kan lese meir om det her frå Møre: Ein 25 år gamal draum går i oppfylling.

Ridehall frå Fjøssystemer


Volda rideklubb fekk i førre veke lånetilsegn til ridehall i banken. Søknad om kommunal garanti vert straks sendt inn, og vi kryssar fingrane for positivt resultat! Vi kan ikkje byrje på byggjearbeid før slik garanti er på plass, men torsdag denne veka signerte styreleiar Edle Holmin kontrakt med Fjøssystemer om bygging av ridehall i Volda. Dei får no starte prosjekteringsarbeidet, slik at vi er klar til å starte bygging straks kommunal garanti ligg føre.

Det som er veldig viktig no, trass den ekstraordinære situasjonen med korona-viruset, er at medlemmane er flinke til å støtte opp om klubben, og bidra til å styrke eigenkapitalen. Styret starta for nokre veker sidan med sal av flotte sponsorrosettar. Desse kostar 1.000 kroner stykke, og det er så langt kome inn kring 56.000 kroner på dette salet. Målet er 150.000 kroner, så vi håper alle kan spreie ordet – og gjerne kjøpe ein sjølv. Dette vert eit flott minne å ha! For dei som ikkje har høve å støtte med så stort beløp, opnar vi for mindre beløp på vipps. Alle monner drar når vi no skal realisere ein 25 år gamal draum!

Godkjent som satsingsklubb

Volda rideklubb fekk i dag, fredag 20. mars, ein hyggeleg e-post frå Norges Rytterforbund. Vi har no oppfylt alle krav og fått godkjenning som satsingsklubb! Dette er noko klubben har jobba mot det siste halve året, så det var godt å kome i mål. Vi har fått tilsendt ein diplom, og vil få tilsendt eit skilt til å henge opp ved bana litt seinare.  

HER er diplomen:

Klubbsatsing for VRK


Rideklubben er så heldige at vi har vorte trekt ut til verte satsingsklubb via Norges rytterforbund (NRYF). Det vil seie at vi skal få ein del hjelp med veiledar til å verte ein meir bærekraftig klubb.

Vi søkte om å verte satsingsklubb for å få hjelp med utvikling av klubben og hjelp til bygging av framtidig ridehall. Opplegget startar med ei bli kjent helg i Lillestrøm i slutten av månaden. Vi sender 1 representant frå styret på dette.

Definisjon på bærekraftig rideklubb frå NRYF er:

  • Vere gode arenaer for sportsleg utvikling
  • Vere sosiale møteplassar for barn og unge
  • Tilby gode breddeaktivitetar
  • Ha gjennomføringsevne – sportsleg aktivitet
  • Tilby utvikling av framtidas leiarar
  • Vere sjølvdrevne og ha ressursar til å drive det som er nemnt over.

Les meir om satsingsklubb her: Dette er NRYFs klubbsatsingsprogram

Støtt ridehall - kjøp rosett

 
Volda rideklubb har satt i gang rosett-sal til inntekt for ridehall. Vi har planar om å få opp denne før sommaren, og treng alle støtte vi kan få. 

Støtt oss gjerne ved å kjøpe ein rosett til 1 000 kr. Bruk kontonr. 3991.09.91845 eller vippsnr. 59489.

Les meir om rosettane og støtteordninga her: Rosett for ridehall