Klubbsatsing skapte stort engasjement


Måndag 28. oktober inviterte Volda rideklubb medlemmane til informasjonsmøte knytt til klubben si målsetjing om å verte ein Satsingsklubb i Norges Rytterforbund 2020.
 

Heile 20 medlemmar tok del i møtet, både ungdommar og vaksne. Nokre av dei som møtte var ferske medlemmar, medan andre hadde lang fartstid i klubben. Felles for alle var at dei hadde lyst å vere med å sette sitt preg på drifta av klubben framover. Under møtet vart det først orientert om kva det inneber å vere ein Satsingsklubb, og kva som må til for å oppnå slik status.

Etterpå fekk medlemmane kome med innspel til ting dei tykkjer fungerer bra i klubben, og kva som kan bli betre. Det var kjekt å høyre alle gode tilbakemeldingane, og det kom elles inn mykje konstruktive innspel for vegen vidare. No skal styret arbeide vidare med å få sendt inn all dokumentasjon som trengst, før det vert eit oppfølgingsmøte med klubbrettleiaren vår i februar. 

Les artikkel frå Møre her: Volda rideklubb jobbar mot kvalitetsstempel

Haustshow i haustvêr


Søndag 27. oktober arrangerte Volda rideklubb Haustshow på Vollane ridebane. Det vart synt fram seks ulike, fartsfylte innslag, og etterpå var det tilbod om barneriding og strigling.

I overkant av 100 personar trassa det kalde og sure vêret for å få med seg showet, og det vart god underhaldning for pengane. Publikum fekk mellom anna sjå presisjonskøyring, tønneløp, miniski etter hest, feltritt, dressurkvadrilje og sprangriding over flammar. Tusen takk til alle som hjelpe til, og ikkje minst til alle som tok turen. 

D-stemne i sprang


Helga 15-16. juni arrangerte Volda rideklubb d-stemne i sprang for første gong på ti år. Stemnet samla 21 deltakarar frå Sunnmøre og Nordfjord.

Sjå resultata frå stemnet her: Resultat d-stemne sprang 15-16. juni 2019.

Les meir om stemnet her frå Møre: Første D-stemne i sprang på ti år.

Klubbsatsing for VRK


Rideklubben er så heldige at vi har vorte trekt ut til verte satsingsklubb via Norges rytterforbund (NRYF). Det vil seie at vi skal få ein del hjelp med veiledar til å verte ein meir bærekraftig klubb.

Vi søkte om å verte satsingsklubb for å få hjelp med utvikling av klubben og hjelp til bygging av framtidig ridehall. Opplegget startar med ei bli kjent helg i Lillestrøm i slutten av månaden. Vi sender 1 representant frå styret på dette.

Definisjon på bærekraftig rideklubb frå NRYF er:

  • Vere gode arenaer for sportsleg utvikling
  • Vere sosiale møteplassar for barn og unge
  • Tilby gode breddeaktivitetar
  • Ha gjennomføringsevne – sportsleg aktivitet
  • Tilby utvikling av framtidas leiarar
  • Vere sjølvdrevne og ha ressursar til å drive det som er nemnt over.

Les meir om satsingsklubb her: Dette er NRYFs klubbsatsingsprogram

Kakesalg

Til alle våre medlemmar! Då er det store kakesalget i gang igjen og klubben treng DI hjelp! Dette er ein enkel å fin dugnad for å få gode pengar til klubben. Hjelp oss med å selge kaker og karameller fram til 1. november kl 20.00 og gi oss beskjed til livjorunn@voldarideklubb.no om antal (kakene vil kome i god tid før jul).

Her er ei bestillingsliste som er fin å printe ut og legge i kantina på jobb eller på skulen: Bestillingsliste kakesalg. Kjempeenkelt, bestillingane blir gjort omtrent av seg sjølv). Eit anna tips er å dele innlegg om kakesalget på facebook, snap eller instagram, det brukar å vere veldig effektivt.

Dersom du vil kjøpe kaker med oss kan du bestille det på epost: styret@voldarideklubb.no.

Sjå alle produkta på nettsida til Nordkak: https://www.nordkak.no/