Siste sjans for å kjøpe hall-rosett


1. april avsluttar Volda rideklubb rosettsal til inntekt for ridehall. Alle som vil sikre seg ein rosett og få namnet sitt på støtteplakett i hallen må ha kjøpt rosett innan denne datoen. Pris per rosett er 1.000 kroner. Beløpet kan betalast inn til konto: 3905.11.07881. Merk betaling med «rosett» og namn på kjøpar.

Nytt styre i rideklubben

01.03.21 heldt Volda rideklubb årsmøte, og det vart valt nytt styre for 2021. Leiar og kasserar var ikkje på val i år. Det nye styret består av:
Leiar Edle Holmin, nestleiar Liv Jorunn Nyhagen, kasserer Linn Wangen Mork og styremedlemmane Helen Rossetvik og Maria Sandum Bergh. Vara er Kristin Rygg Mathiesen og ungdomsrepresentant er Anna Wangen Mork. Styret i VRK ynskjer å takke Rigmor Hoggen og Karin Hurlen Vatnehol for innsatsen dei har lagt ned for klubben, og vil ynskje dei velkommen tilbake i styret ved seinare høve.

Fleire skiltsponsorar på plass

Volda rideklubb har god plass til sponsorskilt på kortsida i ridehallen. Her vil skilta vere godt synlege for alle brukarane av hallen, både tilskodarar og ryttarar. Til no i år har vi fått inn tre skiltsponsorar: Mulvik, Tussa og Rosetter.no. I helga fekk vi besøk av Karoline og Baard frå Rosetter.no, som var glade for å få vere med å støtte eit slikt flott anlegg. Vi har framleis plass til mange skilt på veggen, så interesserte må gjerne ta kontakt!

Volda rideklubb har fått hovudsponsor - Sparebanken Møre

Foto: Ingvild Runde, Møre/Aarflots Prenteverk AS


Søndag kunne vi med stor glede avsløre at vi har fått ein hovudsponsor. Sparebanken Møre vil støtte oss i 3 år framover i tillegg til at vi fekk kr 100 000 til ridehallen. 

Dette kjem veldig godt med og gjer at vi kan satse vidare på bygging av stallanlegg.

Vi takker så mykje til vår samarbeidspartnar Sparebanken Møre! 

Søndag møttest vi ein gjeng frå klubben med hestar og banksjef Mette Ryste overrekte sjekken. Her kan du lese meir om det frå Møre: Har inngått hovudsponsoravtale

Årsmøte Volda rideklubb


Måndag 1. mars blir det årsmøte for rideklubben kl 19.00 i ridehallen med god avstand.

Saker til årsmøtet må vere styret i hende innan 15. februar. Send ein epost til styret@voldarideklubb.no om du har innspel som bør vere med på årsmøtet.

 

 

Sakliste:

  • Val av sekretær
  • Val av dirigent
  • Val av 2 representantar til å signere protokollen
  • Godkjenning av inkallinga og saklista
  • Lese opp årsmeldinga og godkjenne den
  • Godkjenne det reviderte rekneskapet
  • Medlemskontingent og anleggsleige
  • Val av styre
  • Informasjon om planar for aktivitetar 2021

Vel møtt!