Klubbstemne i sprang

Sidan D-stemnet 23.-24. Mai vart korona-avlyst, byr Volda rideklubb inn til internt klubbstemne i sprang 24. mai i staden.
Start kl. 12:00.
Klasser:
1. 20 cm CR (lov med leiar)
2. 40 cm CR
3. 50 cm CR
4. 60 cm CR
5. 70 cm CR
6. 80 cm (omhopping etter klassen for minste like feil)
Pris per klasse: 100 kr, betal på Vipps eller før over til konto. Vi tek ikkje imot kontant betaling denne dagen på grunn av korona.
Sløyfepremiar.
Banebyggjar og dommar: Liv Jorunn Nyhagen
Stemnet er ope for alle medlemmar i Volda rideklubb som disponerer hest sjølv. Vi har dessverre ikkje hestar til utlån denne dagen.
Påmelding til livjorunn83@gmail.com innan 19. mai kl. 20:00. Vi ber om at du skriv namn på hest, rytter og klasse, samt namn på eventuelle medhjelparar/heiagjeng. Vi må vite kven som er på området om smittesporing seinare skulle bli naudsynt.
Startlister vert tilgjengeleg seinast laurdag.
Vi følgjer dei gjeldande smittevernreglane, og ber om at folk held avstand til kvarandre og forlet stemneplassen straks klassen(e) sine er over. Det er antibac tilgjengeleg ved ridebana. Vel møtt!

Nye hjelmar og vestar

Tidlegare i år søkte Volda rideklubb Gjensidigestiftelsen om 25.000 kroner i støtte til å skifte ut sikkerheitsutstyret i klubben. Vi fekk støtte, og no har varene kome. Når korona-krisa er over kan juniormedlemmar (og andre) gle seg til å bruke heilt nye ridehjelmar og sikkerheitsvestar. Vi har også kjøpt inn fleire små stigbøylar og stigbøylereimer. 

Ryddesal på sikkerheitsvestar

Sidan VRK har fått støtte til å skifte ut sikkerheitsutstyret i klubben, sel vi no ut alle våre eldre sikkerheitsvestar rimeleg. Vestane er pent og lite brukt, og vil kunne nyttast i fleire år enno. 
4 stk CRW blå strl 8 – oktober 2016
1 stk CRW svart strl 8
1 stk Alpha horse svart strl 8
1 stk CRW blå strl 10 – oktober 2016
4 stk CRW svart strl 10
1 stk Steeds svart strl 10 – kjøpt juli 2012
2 stk CRW blå strl 12 – oktober 2016
1 stk Steeds svart strl 12 – kjøpt juli 2012
1 stk Alpha horse svart strl 12
1 stk Racesafe svart strl M – barn
1 stk Racesafe blå strl L – barn – oktober 2016
1 stk Racesafe svart strl XL – barn
1 stk Racesafe blå strl M – voksen
Totalt: 20 stk  
Ta kontakt med styret@voldarideklubb.no om du ynskjer å prøve/kjøpe. 

Halvvegs til målet


VRK har selt sponsorrosettar til private for 76.000 kroner til no! Det er over halvparten av rosettane som vi har bestilt inn! I tillegg har vi eit mål om å samle inn 15.000 kroner på Spleis, der målet er godt innan rekkevidde! Det er kjekt å sjå at gjevargleda er stor både hos hestefolk og bygdefolk. Det har kome inn fleire større beløp på 10.000 og 5.000 kroner, i tillegg til mange på 1.000 kroner. Tusen takk til alle!

Og det er framleis rosettar på lager for dei som ikkje har kjøpt enno. Vi har avventa salet inn mot næringslivet no i korona-krisa, men håper å ta dette oppatt no etter påske, når samfunnet byrjar å kome litt meir i gjenge att. Har di bedrift lyst å støtte oss, ikkje nøl med å ta kontakt!

28. april skal formannskapet handsame søknaden om vår om kommunal lånegaranti, og vi kryssar fingrane for positivt svar og byggjestart på hallen til sommaren.

Bli med å spleis på ridehall


Volda rideklubb har ein spleis gåande der alle som vil kan støtte med valgfritt beløp til bygging av ridehall. Det er 25 dagar igjen av spleisen og vi har fått inn mange bidrag allereie.

Trykk her om du vil bidra: Ridehall til Volda rideklubb