Historia til Volda rideklubb

hestens dag -991996
Volda rideklubb vart stifta i 1996 og ei ridebana ved stadionen på 20×40 meter kom opp. Det var rundt 30 medlemmer på den tida. Då Volda endeleg hadde fått ei ridebane, auka hesteaktiviteten. Det vart arrangert Hestens dag med sprang- og dressur stemner og rekruttering av yngre medlemer ved barneriding. Klubben hadde også innleigde rideinstruktørar og heldt ridekurs.

2001
Hausten 2001 måtte ridebana vike for ein turveg og rive bana som var på stadion. Det gjekk tre år NinaogRolakjorekvadriljeutan bane og mindre aktivitet. Klubben arrangerte felles rideturar, filmkveldar og medlemsmøter. Medlemene reiste ut til Stall Nytun på Ytrestøylen og arrangerte treningar og stemner på lånt bane der.

2004
15. juli 2004 opna Volda Rideklubb ei ny ridebane på Solvollen i Vikebygda. Endeleg fekk klubben areal til å bygge bane, takka vere Svein Arnesen som tilbydde areal gratis i fem år. Aktivitet og medlemstal auka, og klubben kunne arrangere stemner og kurs igjen.

2010
opningssho-vollaneSommaren 2010 fekk vi ein fast tilhaldsplass ved Rotevatnet hjå grunneigar Bjørn Rotevatn. Der fekk vi satt opp ei 40×80 meter ridebane og har planar om å bygge ein ridehall i framtida. Vi fekk ei kontrakt på 45 år med moglegheit for forlenging, så endeleg har klubben ein fast plass å vere etter å ha flytta ridebana to gonger. Vi har fått på plass 2 lysmaster, eit klubbhus og ein kiosk på området.

Årsmeldingar og referat

Trykk på bileta under for å lese årsmeldingane og referata:

referat aarsmøte 2005 referat aarsmøte 2006 referat_aarsmote_2007
aarsmelding 2007 referat aarsmøte 2008 aarsmelding 2008
referat aarsmøte 2009
aarsmelding 2009 referat_arsmote2010
aarsmelding 2010 referat_aarsmote2011 aarsmelding 2011
referat_aarsmote2012 aarsmelding 2012 referat_aarsmote2013
aarsmelding 2013 referat_aarsmote_2014 aarsmelding 2014referat aarsmote 2015 aarsmelding 2015 referat_aarsmote2016Årsmelding 2016 Referat årsmøte 2017