Bra start på det nye året

Styret i VRK gler seg over at klubben hittil i år har fått 67 medlemmar. Mange har også løyst anleggsleige, noko som er kjekt å sjå. Vi minner no om at kodene til hallen vert endra i månadsskiftet, så dei som vil halde fram å bruke anlegget må hugse å betale innan 31. januar. Les meir

Grønt kort-kurs

Volda rideklubb byr inn til Grønt kort-kurs 12. februar. Kurset består av 3 delar; forkurs, hovudkurs og ein praktisk del

Forkurset består av to delar som tek føre seg reglement – KR1 (Del 1) og Sikkerhet og hestekunnskap (Del 2). Kursa skal takast som e-læringskurs, og du treng boka På vei inn i ryttersporten, Les meir

Tid for å betale medlemsskap

Det er nytt år og tid for fornying av medlemskap i Volda rideklubb 🙂 Det vert i år ikkje sendt ut faktura, men betalingsinformasjon kjem her: Medlemskap kr 500,- Familiemedlemskap kr 700,- (inntil 4 personar, kr 50 pr person i tillegg utover dette) Juniormedlemskap kr 250,- (til og med 15 år) Gjestemedlemskap: kr 250,- Les meir

Innflytting i klubbstallen

Tysdag 14. desember 2021 flytta dei to første hestane inn i den nye klubbstallen bak ridehallen. Det står framleis att ein del arbeid på uteområdet, samt inne i stallbygget, men det blir bra til slutt! Fire mellombelse paddockar er plassert ved ridehallen, og det er venta at fleire hestar vil flytte inn i stallen Les meir

Vellukka klubbstemne

Søndag 17. oktober arrangerte VRK internt klubbstemne i sprang, med klasser frå bom på bakken til 70 cm. Bom på bakken var største klassa, med heile 19 deltakarar! Det vart elles ridd fleire fine, feilfrie runder på stemnet, og det var bra med publikum. Kjekt å endeleg kunne arrangere stemne igjen! Vi håper å Les meir