Bli medlem av Volda rideklubb?

Volda rideklubb er ein klubb for hesteinteresserte i alle aldrar, med eller utan hest. Vi prøver å inkludere alle, og har det sosialt også utan hest. Klubben vart stifta i 1996, og er medlem av Norges Rytterforbund.

Medlemsfordelar

 • NRYF’s medlemsblad “Hestesport”
 • Medlemsrabatt på hesteutstyr hjå Felleskjøpet og Eiksenteret (hugs å vise fram medlemskortet)
 • Stemner som sprang, dressur og køyring
 • Weekendkurs og faste treningar med instruktørar
 • Grønt kort kurs
 • Felles rideturar
 • Rimelegare avgift på kurs/stemner i VRK sin regi
 • Få raskt vite om kurs/stemner andre stadar
 • Ta del i eit sosialt og godt miljø
 • Sosiale pizzakveldar/filmkveldar
 • Julebord

Medlemskontingenten gjeld for eitt år av gongen. På ridebana vil vi sørge for, så langt det er mogleg, å brøyte halve bana om vinteren.

Alle hovudmedlemmar får bladet “Hestesport” frå Norges rytterforbund og kan vere med i styret og aktivitetsgruppa.

Vi har gjestemedlemskap som har som forutsetning at ein er hovudmedlem i ein annan klubb som er meldt inn i NRYF. Desse medlemmane får ikkje “Hestesport”. Ein får teikne baneleige når ein har gjestemedlemskap.

Familiemedlemskap gjeld for foreldre/barn, søsken og sambuarar/gift. Fôrryttar kan også teikne familiebaneleige saman med eigar av hesten (då må fôrryttar også vere medlem). Fôrryttar vil seie ein som rir maks 2 gongar i veka.

Juniormedlemskap (tom 15 år) får rabatt på ridekurs, ridetur eller stalldag og førsterett for påmelding til desse aktivitetane, rabatt på Eiksenteret og Felleskjøpet på hestutstyr og lån av hest til juniorstemne. Desse medlemmane får ikkje bladet “Hestesport”.

Baneleiga vert teikna på den personen som har betalt (ikkje for hesten). For å ha baneleige må ein ha betalt medlemskontingent! Ein kan verte spurt om å hjelpe til på dugnader, stemner og andre arrangement når ein er medlem i klubben. Det er mogleg å dele opp baneleiga i to og betale 650 kr/750 kr for eit halvt år (januar – juni/juli – desember).

Betaling for kvar gong ein rir på bana må avtalast på førehand og betalast også inn på kontoen til rideklubben.

Medlemskap 2018

Medlemskontingent 500 kr
Familiemedlemskap700 kr
Gjestemedlem250 kr
Juniormedlem250 kr

Baneleige 2018

Baneleige1300 kr
Familiebaneleige1500 kr
Eingongsbruk50 kr
Eingongsbruk medlem25 kr

Om du vil ha giro med medlemskort, fyll ut skjemaet under og du får tilsendt giroen i posten:

Giro med medlemskort

Felta merka med * er påkreva informasjon.

Giro med medlemskort junior

Felta merka med * er påkreva informasjon.

Du kan også melde deg inn ved å betale kontigent og eventuelt baneleige til klubben sitt kontonummer.
Hugs å merke betalinga med kva det gjeld.

Kontonummer: 3991.40.30319

Desse har betalt medlemskap for 2018
Sist oppdatert 05.03.2018

Medlemskap

 1. Linn Wangen Mork
 2. Randi Mork
 3. Anna Wangen Mork
 4. Arnfinn Mork
 5. Karin Vatnehol
 6. Edle Holmin
 7. Bjørg Holmin
 8. Magne Holmin
 9. Marina Volle Solvang
 10. Tonje Torshaug
 11. Caroline Olsen
 12. Julie Olsen
 13. Rakel Skram Aasen
 14. Liv Jorunn Nyhagen
 15. Per Ove Mundal
 16. Hanne Brunvoll
 17. Marianne Synnes
 18. Tuva Synnes
 19. Embla Synnes
 20. Åse Helen Stadheim (gm)
 21. Gro Anita Bjørkedal
 22. Anette Bjørkedal
 23. Celine Bjørkedal Klokk
 24. Martin Bjørkedal Klokk
 25. Sunniva Bøkestad
 26. Bodil Jåtun Molvik
 27. Isabell Aambø
 28. Ida Kristine Standal Eikrem
 29. Janita Sporstøl Krøvel
 30. Bjørn Ottar Krøvel
 31. Abel Elias Krøvel
 32. Oline Krøvel
 33. Isabell Øye
 34. Beate Øren
 35. Vilde Øren Gjersdal
 36. Tiril Øren Gjersdal
 37. Ida Sofie Malo (gm)
 38. Rolf Busengdal
 39. Elisabeth Busengdal 
 40. Stine R. Høgalmen
 41. Leif Arne Høgalmen
 42. Julie-Mathea Høgalmen
 43. Tobias-Olai Høgalmen
 44. Maja Røe Natås (jm)
 45. Edina Heltne (jm)
 46. Nelly Heltne (jm)
 47. Jessica Håbakk (jm)
 48. Hedda Grønli (jm)
 49. Emilie Osdal Driveklepp (jm)
 50. Anna Nedrelid Vatne (jm)
 51. Frida Ørstavik (jm)
 52. Andrea Mathiesen (jm)
 53. Martine Stensaa Blø (jm)
 54. Ingrid Humberset (jm)
 55. Rakel S. Bruheim (jm)
 56. Agnes Birgitte S. Bruheim (jm)
 57. Lea Heltne (jm)

gm=gjestemedlemskap
jm=juniormedlemskap
Namn merka med grønt har familiemedlemskap.