Bli medlem av Volda rideklubb?

Volda rideklubb er ein klubb for hesteinteresserte i alle aldrar, med eller utan hest. Vi prøver å inkludere alle, og har det sosialt også utan hest. Klubben vart stifta i 1996, og er medlem av Norges Rytterforbund.

Medlemsfordelar

 • NRYF’s medlemsblad “Hestesport”
 • Medlemsrabatt på hesteutstyr hjå Felleskjøpet og Eiksenteret (hugs å vise fram medlemskortet)
 • Stemner som sprang, dressur og køyring
 • Weekendkurs og faste treningar med instruktørar
 • Grønt kort kurs
 • Felles rideturar
 • Rimelegare avgift på kurs/stemner i VRK sin regi
 • Få raskt vite om kurs/stemner andre stadar
 • Ta del i eit sosialt og godt miljø
 • Sosiale pizzakveldar/filmkveldar
 • Julebord

Medlemskontingenten gjeld for eitt år av gongen. På ridebana vil vi sørge for, så langt det er mogleg, å brøyte halve bana om vinteren.

Alle hovudmedlemmar får bladet “Hestesport” frå Norges rytterforbund og kan vere med i styret og aktivitetsgruppa.

Vi har gjestemedlemskap som har som forutsetning at ein er hovudmedlem i ein annan klubb som er meldt inn i NRYF. Desse medlemmane får ikkje “Hestesport”. Ein får teikne baneleige når ein har gjestemedlemskap.

Familiemedlemskap gjeld for foreldre/barn, søsken og sambuarar/gift. Fôrryttar kan også teikne familiebaneleige saman med eigar av hesten (då må fôrryttar også vere medlem). Fôrryttar vil seie ein som rir maks 2 gongar i veka.

Juniormedlemskap (tom 15 år) får rabatt på ridekurs, ridetur eller stalldag og førsterett for påmelding til desse aktivitetane, rabatt på Eiksenteret og Felleskjøpet på hestutstyr og lån av hest til juniorstemne. Desse medlemmane får ikkje bladet “Hestesport”.

Baneleiga vert teikna på den personen som har betalt (ikkje for hesten). For å ha baneleige må ein ha betalt medlemskontingent! Ein kan verte spurt om å hjelpe til på dugnader, stemner og andre arrangement når ein er medlem i klubben. Det er mogleg å dele opp baneleiga i to og betale 650 kr/750 kr for eit halvt år (januar – juni/juli – desember).

Betaling for kvar gong ein rir på bana må avtalast på førehand og betalast også inn på kontoen til rideklubben.

Medlemskap 2018

Medlemskontingent 500 kr
Familiemedlemskap700 kr
Gjestemedlem250 kr
Juniormedlem250 kr

Baneleige 2018

Baneleige1300 kr
Familiebaneleige1500 kr
Eingongsbruk50 kr
Eingongsbruk medlem25 kr

Om du vil ha giro med medlemskort, fyll ut skjemaet under og du får tilsendt giroen i posten:

Giro med medlemskort

Felta merka med * er påkreva informasjon.

Giro med medlemskort junior

Felta merka med * er påkreva informasjon.

Du kan også melde deg inn ved å betale kontigent og eventuelt baneleige til klubben sitt kontonummer.
Hugs å merke betalinga med kva det gjeld.

Kontonummer: 3991.40.30319

Desse har betalt medlemskap for 2017
Sist oppdatert 20.10.2017

Medlemskap
1. Ida Kristine Standal
2. Andreas Eikrem

3. Marianne Johnsen Siem
4. Liv Jorunn Nyhagen
5. Per Ove Mundal
6. Sunniva Bøkestad
7. Edle Holmin
8. Bjørg Holmin
9. Magne Holmin
10. Rakel Skram Aasen
11. Linn Wangen Mork

12. Randi Mork
13. Anna Mork
14. Tonje Thorshaug
15. Marianne Synnes
16. Tuva Synnes Melbø
17. Embla Synnes Melbø
18. Oda Sofie Bergnord
19. Gro Anita Bjørkedal
20. Harald Klokk
21. Anette Bjørkedal
22. Celine Bjørkedal Klokk
23. Martin Bjørkedal Klokk

24. Lena Mari Heltne
25. Bodil Molvik
26. Isabell Aambø
27. Karin Vatnehol
28. Tirill Alnes
29. Thomasine Valentine Alnes
30. Margrethe Kjøllesdal
31. Stine Høgalmen
32. Leif Arne Høgalmen
33. Julie-Mathea Høgalmen
34. Tobias-Olai Høgalmen
35. Anne-Marit Brautaset
36. Christel Drabløs (gm)

37. Åse Helen Stadheim (gm)
38. Silje Bang Gule (gm)
39. Kristina Vatne (gm)
40. Michelle Yksnøy (gm)
41. Gediminas paliokas (gm)
42. Sofie Nikoline Bergmann (gm)
43. Ida Sofie Malo (gm)
44. Maren Maalen Bugge (gm)
45. Beate Øren
46. Vilde Øren Gjersdal
47. Tiril Øren Gjersdal

48. Rakel S. Bruheim (jm)
49. Maja Røe Natås (jm)
50. Ingrid Humberset (jm)
51. Edina Heltne (jm)
52. Karen Gjerde Velle (jm)
53. Olivia Jagiello (jm)
54. Jenfrid Vikenes (jm)
55. Julie Holsvik Øy (jm)
56. Benedicte Inderhaug Aambø (jm)
57. Hedda Grønli (jm)
58. Martine Stensaa Blø (jm)
59. Jessica Håbakk (jm)
60. Lea Heltne (jm)
61. Anna Nedrelid Vatne (jm)
62. Mariell Ortiz (jm)
63. Ina Røe Natås (jm)
64. Aimee Kipperberg (jm)
65. Nelly Heltne (jm)
66. Emilie Osdal Driveklepp (jm)
67. Mie Nupen Takseth (jm)
68. Eira Gjerløw Borgos (jm)
69. Sara Klepp-Groven (jm)
70. Sarah Olsen Aam (jm)

gm=gjestemedlemskap
jm=juniormedlemskap
Namn merka med grønt har familiemedlemskap.