Bli medlem av Volda rideklubb?

Volda rideklubb er ein klubb for hesteinteresserte i alle aldrar, med eller utan hest. Vi prøver å inkludere alle, og har det sosialt også utan hest. Klubben vart stifta i 1996, og er medlem av Norges Rytterforbund.

Medlemsfordelar

 • NRYF’s medlemsblad “Hestesport”
 • Medlemsrabatt på hesteutstyr hjå Felleskjøpet i Volda og Eiksenteret i Ørsta (hugs å vise fram medlemskortet)
 • Stemner som sprang, dressur og køyring
 • Weekendkurs og faste treningar med instruktørar
 • Grønt kort kurs
 • Felles rideturar
 • Rimelegare avgift på kurs/stemner i VRK sin regi
 • Få raskt vite om kurs/stemner andre stadar
 • Ta del i eit sosialt og godt miljø
 • Sosiale pizzakveldar/filmkveldar
 • Julebord

Medlemskap 2019

Medlem 500 kr
Familiemedlem700 kr
Gjestemedlem250 kr
Juniormedlem250 kr

Baneleige 2019

Baneleige1300 kr
Familiebaneleige1500 kr
Eingongsbruk50 kr
Eingongsbruk medlem25 kr

Medlemskontingenten gjeld for eitt år av gongen.

Alle hovudmedlemmar får bladet “Hestesport” frå Norges rytterforbund og kan vere med i styret og aktivitetsgruppa.

 • Gjestemedlem: Ein må vere hovudmedlem i ein annan klubb som er meldt inn i NRYF. Desse medlemmane får ikkje “Hestesport”. Ein får teikne baneleige når ein har gjestemedlemskap.
 • Familiemedlem: Gjeld for foreldre/barn, søsken og sambuarar/gift. Fôrryttar kan også teikne familiebaneleige saman med eigar av hesten (då må fôrryttar også vere medlem). Fôrryttar vil seie ein som rir maks 2 gongar i veka.
 • Juniormedlem (tom 15 år): Får rabatt på ridekurs, ridetur eller stalldag og førsterett for påmelding til desse aktivitetane, rabatt på Eiksenteret og Felleskjøpet på hestutstyr og lån av hest til juniorstemne. Desse medlemmane får ikkje bladet “Hestesport”.
 • Baneleige: Vert teikna på den personen som har betalt (ikkje for hesten). For å ha baneleige må ein ha betalt medlemskontingent! Ein kan verte spurt om å hjelpe til på dugnader, stemner og andre arrangement når ein er medlem i klubben. Det er mogleg å dele opp baneleiga i to og betale 650 kr/750 kr for eit halvt år (januar – juni/juli – desember). På ridebana vil vi sørge for, så langt det er mogleg, å brøyte deler av bana om vinteren.

Betaling for kvar gong ein rir på bana kan betalast inn på kontoen til rideklubben eller via Vipps.

Om du vil ha faktura, fyll ut skjemaet under og du får tilsendt fakturaren på e-post:

Faktura medlem

Felta merka med * er påkreva informasjon.

Faktura junior

Felta merka med * er påkreva informasjon.

Du kan også melde deg inn ved å betale kontigent og eventuelt baneleige til klubben sitt kontonummer.
Hugs å merke betalinga med kva det gjeld.

Kontonummer: 3991.40.30319

 

Desse har betalt medlemskap for 2019
Sist oppdatert 10.01.2019

MedlemFamiliemedlemGjestemedlemJuniormedlem
Karin Hurlen VatneholEdle Holmin
Ingrid Vee HagestuenIngrid Humberset
Tine BrungotBjørg HolminIda Sofie MaloFrida Ørstavik
Magne Holmin
Linn Wangen Mork
Randi Mork
Anna Mork
Arnfinn Mork
Janita Sporstøl Krøvel
Bjørn Ottar Krøvel
Abel Elias Krøvel
Oline Krøvel
Liv Jorunn Nyhagen
Per Ove Mundal
Tuva Synnes Melbø
Embla Synnes Melbø
Ida Kristine Standal Eikrem
Andreas Eikrem

Totalt: 23 medlemmar